Veelgestelde vragen kandidaten

Werken via CareFirst: veelgestelde vragen

Praktische informatie over de onderwerpen waar de meeste vragen over gesteld worden, vind je hieronder. Is je vraag niet beantwoord of wil je meer weten? Neem dan contact op door middel van het contactformulier.

Pensioen

Als werknemer in de branche voor personeelsdienstenbouw je na 26 gewerkte weken pensioen op via StiPP. De pensioenregeling is door de overheid verplicht gesteld voor iedereen die als flexkracht werkt in de sector. Kijk voor meer informatie op www.stippensioen.nl of bel met StiPP: 020 - 607 27 77

Reiskostenvergoeding

Reiskostenvergoeding is afhankelijk van de opdracht en de CAO die van toepassing is.

Reserveringen

Als uitzendkracht of gedetacheerde bouw je over het salaris dat je via CareFirst verdient een bepaald percentage aan reserveringen op. Een uitzendkracht bouwt reserveringen op voor vakantiedagen, vakantiegeld, feestdagen en kort verzuim/buitengewoon verlof. Een gedetacheerde kracht bouwt aan reserveringen op: vakantiegeld, vakantiedagen en buitengewoon verlof.

- Vakantiedagen
Je hebt recht op 25 vakantiedagen per jaar. CareFirst rekent die om naar uren. Informeer CareFirst voordat je vakantie- of verlofuren opneemt.

- Vakantiegeld
Je vakantiegeld bedraagt 8,33% over de normaal gewerkte uren, dus exclusief de overuren. Je krijgt het opgebouwde vakantiegeld automatisch in de eerste week van juni uitbetaald of bij beëindiging van de werkzaamheden.

- Feestdagen
Je krijgt een toeslag voor feestdagen uitbetaald in de week waarin die feestdag valt, mits je voldoende reserveringen hiervoor hebt opgebouwd.

- Kort verzuim en buitengewoon verlof
Bij kort verzuim of buitengewoon verlof gaat het om een korte tijd waarin je niet kunt werken. Bijvoorbeeld omdat je naar de tandarts of dokter moet of door familieomstandigheden. De uren die je hiervoor opneemt, gaan van de hiervoor opgebouwde reserveringen af.

Je vindt de opgebouwde reserveringen terug op het salarisstrookje. Reserveringen die je niet hebt opgenomen, krijg je uitbetaald als je werk via CareFirst stopt.

Salaris

Het salaris is afhankelijk van de functie, je leeftijd en je ervaring. Inschaling vindt plaats conform de CAO die bij jouw opdrachtgever van toepassing is. Je voert je gewerkte uren in via ons digitale urenregistratiesysteem E-flexer. Inloggegevens hiervoor ontvang je van je contactpersoon zodra je start met een waarneming.

Ziekte

Wanneer je ziek bent, laat je dit zo vroeg mogelijk, maar voor 09.00 uur, weten aan CareFirst en aan de opdrachtgever. Ook als je parttime werkt en de eerste ziekdag niet op jouw werkdag valt. Word je tijdens werktijd ziek? Meldt het dan zo snel mogelijk.
Zodra je beter bent, geef je dit door aan CareFirst. Door CareFirst word je ziek gemeld bij FlexCom4 of bij Argo Advies. Je onderhoudt contact met hen en ons over je ziekteverloop en betermelding. Het uitgebreide ziekteverzuimregelement ontvang je voordat je via ons gaat werken.

Ben je zwanger en werk je (of heb je recent gewerkt) voor CareFirst? Dan kun je aanspraak maken op een zwangerschapsuitkering. Neem daarvoor contact op met CareFirst.

Discriminatie

De bedrijfsvoering van CareFirst is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

 

Vragen? Stel ze hier!